AVD examen

Veilig deelnemen

Het praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD), met als vertrekpunt het CBR in Breda, duurt ongeveer 55 minuten en bestaat uit een route rijden waarin je laat zien dat je volgens de geldige regels op een veilige manier aan het verkeer deelneemt.

Je kunt aan dit examen deelnemen als je voor het praktijkexamen voertuigbeheersing en je theorie-examen geslaagd bent en als je minimaal 21 jaar bent (afhankelijk van de categorie).

Tijdens de rit op de openbare weg wordt er o.a. gelet op jouw kijkgedrag, plaats op de weg, rijden van bochten, de voertuigbeheersing in het verkeer en je verkeersinzicht. Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Dankzij een goede voorbereiding bij Rijschool Schipperen rij je vol vertrouwen je examen! De examinator en je rij- instructeur volgen je in een auto, waarbij jouw instructeur de aanwijzingen geeft via de portofoon.